00 Slepice a králíci na dvorku
01 Početně
02 Graficky
03 Určení rovnice přímky
04 Program 2 přímky
05 Tři rovnice o třech neznámých
06 Napouštění a vypouštění vody