01 Rovnice lineární - číselný jmenovatel
02 Rovnice lineární - neznámá ve jmenovateli
03 Rovnice soustavy
04 Rovnice kvadratická
05 Tělesa