01 Rovnice o jedné neznámé
02 Rovnice o dvou neznámých
03 Logické úlohy MPES
04 Logické hry MPES
05 Logické úlohy - státní testy