00 Úhly
01 Čtverec
02 Obdélník
03 Kosočtverec
04 Kosodélník (rovnoběžník)
05 Trojúhelník
06 Lichoběžník
07 Čtyřúhelník obecný
08 Pravidelné n-úhelníky
09 Kružnice, kruh
10 Geometrie v rovině a prostoru (VB)
Plošné útvary - opakování TEST bez řešení Stáhnout .doc Zobrazit