01 Goniometrické fce - vzorce
02 Určení názvu stran, přiřazení fce
03 Přehled použití fcí sin, cos, tg
04 Fce sin a tg základní a odvozené úlohy
05 Testy s krokovým řešením
06 Testy s výsledky
7 Grafy
8 Tabulka hodnot a jednotková kružnice
9 Stupně x radiány
Goniometrické fce - odkazy Stáhnout .docx Zobrazit