01 Přehled funkcí
02 Definiční obor, obor hodnot
03 Jednotlivé funkce
04 Průsečíky funkcí
05 Slovní úlohy a grafy
10 Celek - VB