0 Přirozená čísla N - operace se závorkami
1 Operace - interaktivní
2 Přednost operací s krokovým řešením
10 Testy s výsledky