Pravidla společné práce

Testy si žák ukládá do svého portfolia (na konci tematického sešitu). Součástí testu je vlastní sebehodnocení žáka.

Každý test je možné opravit.

Nepřítomný žák neoznamuje na začátku hodiny, že chyběl (tato informace je v třídní knize).

Nepřítomný žák získává informace, materiály a zdroje pro doplnění látky, je-li to možné, již v průběhu nepřítomnosti před vlastním příchodem do školy. Od kooperujícího spolužáka získává materiály, které byly nabídnuty. Následně informuje vyučujícího, že se látku doučil a žádá o doplnění chybějících tematických testů (písemných prací) a zodpovídá za jejich úplnost v klasifikaci.

Domácí příprava je každý den. Nevypracované zadání je možné doplnit.

Konzultace jsou možné každý den.

Do PC učebny mají žáci přístup každý den (odpoledne).

Materiály v elektronické podobě může dostat žák na vlastní žádost v papírové podobě.

Smyslem interaktivních materiálů je možnost interaktivity a okamžité sebekontroly.

Smyslem papírových materiálů je nejen zadání, ale především výsledky (nejlépe s postupem řešení) pro okamžitou sebekontrolu.

Výjimečný materiál, který neobsahuje výsledky, konzultují a kontrolují žáci vzájemně.

Učebnice (Odvárko, Kadleček, Trejbal, Běloun, …) slouží především jako sbírka testů s  možností sebekontroly dle výsledků vzadu v materiálech.

Je-li to možné, informuje žák elektronickou cestou o postupu své domácí přípravy – digitální stopa.

Tematický sešit – portfolio žáka je „papírové“ úložiště i pro příští roky – kontrola kvality (sešit je pracovní materiál)

Elektronická učebnice – žák si vede a organizuje svou vlastní digitální učebnici v  CLOUDU – kontrola kvality

EJP – žák studující německý jazyk se seznámí s možností tvorby vlastního evropského jazykového pasu – www.rvp.cz


Mgr. Miroslav Pěnička 9. 9. 2016

Osobní stránky - matematika, německý jazyk Digifolio matematika Digifolio hudební výchova