Veřejný přístup je určen žákům a k dispozici kolegům učitelům pro samostatnou práci se sebekontrolou. Každý materiál obsahuje krokové zpracování dílčího postupu vedoucího k výsledku.

Cíl a možné aktivity

Cílem je vytvořit sadu příkladů dané tematiky se vzrůstající náročností, které mohou být využity v digitálním světě, ale také, když nám vypnou proud.

Možné aktivity

Zobrazení dataprojektorem jako prezentace při výkladu či zadaném testu s možností následné sebekontroly.

Práce s interaktivním rozhraním (s interaktivní tabulí).

Práce v digitální učebně, kdy žák postupuje vlastním tempem a na závěr hodiny odevzdává povinnou informaci o svém postupu (která z nabídnutých zadání úspěšně zvládl).

Práce při domácí přípravě.

Práce pro nepřítomného žáka.

Při opakování se příklady stávají testovým sešitem.

Poslední stránky materiálů obsahují předlohy ke kopírování.

Po rozstřihání si žák ukládá testy do svého portfolia. Na jeden papír zadání, na druhý papír krokové řešení a na třetím papíře vlastní postupy žáka a vlastní výsledky.

Žáci se sníženou možností pracovat úspěšně v hodinách matematiky a německého jazyka se učí zakládat a vést své materiály v pořádku. V této činnosti mají možnost uspět a je zde tedy šance jejich zvýšeného zájmu o předmět. Zahrneme-li portfolio do hodnocení, mají výrazně vyšší šanci projít se svou sociální skupinou (třídou) až do devátého ročníku...

Odhalování chyb

Nově vznikající materiály jsou ve fázi "pracovních materiálů", chyby odstraňujeme ihned po jejich odhalení žákem či kolegou.

Chyby a omyly považujeme za běžnou součást našeho života a to nejen matematického. Chybami se člověk přeci učí, proto máme z každé chyby (ať žáka či učitele) radost.

Tedy pokud člověk nemusí danou drobnou chybu dlouhé minuty života znovu "administrovat" - t.j. smazat, opravit, rozkopírovat a opět vložit s možnou další přehlédnutou chybou...).

Ovšem, kdo nic nedělá - nic nezkazí.